Izraelitai perėjo jūrą. Kun. Artūras Kazlauskas

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas kaip Izraelitai perėjo jūrą.
Kalba kun. Artūras Kazlauskas.
jaupra.lt

Trečiasis skaitinys Iš 14, 15–15, 1

Atliepiamoji psalmė Iš 15, 1–6. 17–18
Viešpačiui giedokim, nes jo šlovė didinga. 

Viešpačiui giedokim, nes jo šlovė didinga:
jūron jis nubloškė žirgus ir jojėjus. 
Viešpats – mano jėga ir stiprybė: jis mane išgelbėjo. 
Jis mano Dievas, ir aš jį šlovinsiu, 
jis mano tėvo Dievas, ir aš jį aukštinsiu. – 

Viešpats – karys kovingas, jo vardas – Viešpats.
Jūron jis nubloškė faraono vežimus ir kariauną. 
Rinktiniai kovotojai Meldų jūroj paskendo. – 

Siena bangų juos užgriuvo,
jie tarsi akmenys grimzdo į gelmę. 
Viešpatie, tavo dešinė didžiai galinga, 
Viešpatie, tavo dešinė sutriuškina priešą. – 

Vesk įsigytąją tautą į savo paveldėtąjį kalną,
ją pasodink prie savosios buveinės, – 
prie savo šventovės, kurią tu, Viešpatie, pats įsikūrei. 
Viešpats – valdovas visais amžių amžiais. –