Metinė asamblėja

Svarbiausias kiekvienų metų organizacinis susitikimas yra Metinė asamblėja, skirta pasidalijimui apie situaciją brolijose, metų veiklos planavimui, svarbiausių nacionalinės brolijos klausimų sprendimui.