Klaipėdos Vilties

Klaipėdos Pranciškoniškojo jaunimo brolija susikūrė 2007m. Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijoje. Brolija turėdavo kassavaitinius susitikimus. Kartu melsdavos, šlovindavo, dalindavosi tikėjimu. Brolijos vadovas buvo Evaldas Darulis. 2012m. buvo pastatyta Pranciškaus Asyžiečo Koplyčia į kurią persikėlė broliai pranciškonai, kartu su jais ir visa JauPra brolia, kuri ir iki šiol ten gyvuoja.

Susitinka: Trečiadieniais 18 val. Šv. Mišiose Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje.
Po mišių jaunimo susitikimas.

Klaipėdos Vilties pranciškoniškojo jaunimo taryba:

Prezidentė Aistė Radvilavičiūtė ( + 370 678 73524, aisteradvil@gmail.com)
Viceprezidentė Viktorija Glinskaitė
Ugdytoja Emilija Kuprelytė
Iždininkas Laurynas Stanys
Sekretorė Evelina Vitkutė