Jaupra malda

Viešpatie Jėzau Kristau,
mūsų gyvenimų šviesa ir džiaugsme,
suteik mums, nuolankiai prašantiems,
savo neturto Dvasios, kad saugotų mus nuo pikto;
savo nuolankumo ir paprastumo Dvasios,
kad išlaisvintų mus nuo vergystės sau.

Suteik mums išminties ir gilų kryžiaus aukos supratimą,
kad mylėtume tik Tave, o su Tavimi ir per Tave
mylėtume visus žmones ir visą kūriniją.

O svarbiausia, Viešpatie, duok mums tyras širdis ir kūnus,
kad sėtume džiaugsmą visur, kur tik einame,
siektume gėrio ir priešintumės blogiui;
kad padėtume broliams ir seserims, kuriuose atpažįstame Tave,
kiekvieną dieną daryti gera, šitaip artėjant prie Tavęs.

Pažvelk, Viešpatie, į mūsų širdis ir sielas,
kurios yra pasiruošusios atsakyti į kiekvieną Tavo kvietimą.

Suteik mums džiaugsmo, idant būtume triumfuojančiais Tavo karalystės šaukliais.

To Tavęs prašome, Viešpatie,
su Tavo ir mūsų Motina, Švenčiausiąja Mergele Marija,
ir mūsų Serafiškuoju tėvu,
kurį pasirinkome savo kelionės vedliu.
Amen!