Pašaukimo kelionė

Buvimas Pranciškoniškojo jaunimo brolijoje yra savo pašaukimo ieškojimo ir tikėjimo brandinimo etapas. Jis prasideda nuo atėjimo į bendruomenę ir „kojų apšilimo“. Atėjus į naują bendruomenę stebima, dalyvaujama ir klausomasi, ar ji yra artima mano dvasingumui, miela širdžiai ir ar noriu su šia bendruomene augti tikėjimu. Tai – apsisprendimo etapas. Jei jaučiu, kad galiu ir noriu čia atrasti savo vietą, man artimi šventieji Pranciškus ir Klara, galiu pradėti ruoštis Pranciškoniškojo jaunimo Pažadui. Tą jau apsisprendei daryti!

Ruošimasis Pažadui yra nuostabus „susicementavimo“, įaugimo į broliją laikas. Tai metas, kada geriau pažįstama brolijos dvasia, kuo ji gyvena ir kvėpuoja, suartėjama su pranciškoniškuoju dvasingumu, gilinamasi į brolio Pranciškaus ir kitų Pranciškoniškosios šeimos šventųjų gyvenimus. Norint tvirtai įsijungti į šeimą, pirmiausia reikia ją pažinti. Tam ir skirtas pasiruošimo Pažadui etapas. Jį galima palyginti su įsimylėjimu, kada mus domina kitas žmogus, norima daugiau apie jį sužinoti, daugiau laiko praleisti kartu, gyventi tuo, kuo jis gyvena. Tai – džiugus brolystės ryšio atradimo metas.

Duodamas Pažadas kalba apie įsipareigojimą ir dovanojančią meilę. Kai mylime, norime įsipareigoti, norime būti kartu. Taip pat yra ir su Viešpačiu, ir su brolija. Pažadas yra meilės atsakas Dievui, dovanojančiam mums gyvenimą ir išganymą, meilę ir bendrystę. Į Jo meilę mes atsakome savuoju „Taip“ ir šiuo „Taip“ gyvename diena iš dienos.

Ateina pašaukimo gilinimo etapas – brendimo, ištikimybės brolijai, tarnystės metas. Kartu su broliais ir sesėmis dovanojame savo jaunystę, jėgas, talentus Viešpačiui. Dalijamės tikėjimu tarpusavyje ir skelbiame Gerąją Naujieną. Šiame etape ieškome, tiriame savo didįjį gyvenimo Pašaukimą, įsiklausome į Šventosios Dvasios įkvėpimus. Gyvenimas brolijoje yra didelė dovana ir džiaugsmas. Jis, žinoma, kaip tikroje šeimoje pareikalauja laiko ir pastangų, meilės, atsakomybės ir atleidimo. Tačiau virš visko yra Kristaus meilė, daugybė malonių ir džiaugsmas būti kartu!