Dorybių išaukštinimas

Sveika, karaliene Išmintie! Tesergi tave Viešpats
ir tavo brolį – tyrą, šventą Paprastumą.
Šventoji Sužadėtine Neturtyste, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Nusižeminimą.
Šventoji Sužadėtine Meile, tesaugo tave Dievas
ir tavo brolį, šventą Klusnumą.
Visos šventos dorybės, tesaugo jus Dievas,
iš kurio jūs kylate ir sklindate.
Nėra nė vieno visame pasaulyje,
kuris įgytų bent vieną jūsų, nenumiręs prieš tai sau.
Kas ugdo vieną ir nenusižengia kitoms, įgyja visas;
Kas nusižengia vienai, nebeturi nė vienos ir praranda visas.
Kiekviena jūsų ir visos kartu sugėdijate ydą ir nuodėmę.
Šventa Išmintis sugėdija šėtoną ir visokią jo klastą.
Tyras ir šventas Paprastumas sugėdija
šio pasaulio mokytumą ir prigimto proto nuovokumą.
Šventa Neturtystė sugėdija
bet kokį godumą ir šykštumą,
ir visokiausią susirūpinimą šiuo pasauliu.
Šventas Nusižeminimas sugėdija išdidumą,
visus, puikiai įsitaisiusius šiame pasaulyje,
ir viską, kas tik yra pasaulyje.
Šventa Meilė sugėdija visus
velnio ir kūno gundymus,
visas prigimtas baimes.
Šventas Klusnumas sugėdija
visus prigimtinius savanaudiškus norus.
Jis apmarina žemesniąją mūsų prigimtį
ir priverčia paklust ją dvasiai
ir savo artimui.
Klusnumas žmogų atiduoda
šioje žemėje kiekvienam, –
Ne tik kitiems žmonėms, bet ir naminiams gyvuliams, visiems žvėrims,
Ir gali jie daryti su juo, ką tik nori – kiek leidžia Dievas.