Jaupra Lietuvoje

 

Jaupra Lietuvoje

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo pradžia galima laikyti jaunuolių susibūrimą prie brolių pranciškonų, 1989 metais sugrįžusių į atkurtą Kretingos vienuolyną. 1995 metais buvo įkurta Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Nuo 2001-ųjų Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos atstovai pradėjo dalyvauti tarptautiniuose Europos Jaupra susitikimuose: II Europos Jaupra kongrese Portugalijoje 2001 metais, III Europos Jaupra kongrese Kroatijoje ir Slovėnijoje 2003 metais.

Pranciškoniškojo jaunimo santykiai su pasauliečiais pranciškonais po truputį mezgėsi Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos nuo 2001-ųjų Pakutuvėnuose organizuojamose Šv. Pranciškaus draugų stovyklose. 2001 metais pranciškoniškojo jaunimo atstovai pirmą kartą dalyvavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinėje rinkimų kapituloje. Pranciškoniškasis jaunimas bendradarbiavo su OFS organizuojant pirmąjį Šv. Pranciškaus šeimos Lietuvoje kongresą 2002 metų birželį Kretingoje.

2002 metų balandžio 8 dieną Kretingoje įvyko pirmoji Pažado šventė. Po truputį pradėjo kurtis brolijų užuomazgos kituose Lietuvos miestuose: 2002 metais Vilniuje, 2003 metais Kaune, 2004 metais Šiauliuose, 2005 metais Klaipėdoje. Jaunimas būrėsi ne tik šalia brolių pranciškonų vienuolynų, bet ir greta OFS brolijų. 2003 metų lapkričio mėnesį Vilniuje įvyko pirmasis neoficialus Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimas, pradėjęs metinių Jaupra susitikimų tradiciją. 2003 metų lapkritį įvyko antroji Pažado šventė Kretingoje, 2004 metų birželį – trečioji Pažado šventė Bernardinuose, Vilniuje. 2006 metais Pažado šventės jau vyko Šiaulių, Kretingos ir Vilniaus brolijose.

2005 metų rudenį į Kretingą rinkosi už visų brolijų ugdymą atsakingi magistrai. Padedamas Švč. Širdies seserų pranciškonių misionierių pranciškoniškasis jaunimas pradėjo rengti bendras ugdymo gaires brolijoms ir ruošti nacionalinio Statuto projektą, kuris buvo pristatytas 2006 metų vasarį Vilniuje vykusiame Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikime.

LIETUVOS JAUPRA BROLIJA OFICIALIAI GIMĖ 2006 METŲ LIEPOS 8 DIENĄ KRETINGOJE. Į steigiamąjį susirinkimą iš Kretingos, Vilniaus ir Šiaulių brolijų atvykęs pranciškoniškasis jaunimas palaikomas visos Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos (brolių, sesučių, pasauliečių pranciškonų) patvirtino savo Statutą ir išsirinko Nacionalinę tarybą.

2007 metų lapkričio 13 dieną Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija buvo užregistruota Juridinių asmenų registre kaip tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija.

Į 2006 metais Asyžiuje vykusį IV Europos Jaupra kongresą ir į 2007 metais Barselonoje vykusią I Tarptautinę Jaupra asamblėją vyko jau patvirtintos nacionalinės Jaupra brolijos atstovai. Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumas išreiškė didelį pasitikėjimą Lietuvos pranciškoniškuoju jaunimu, pavesdamas organizuoti Europos Jaupra kongresą 800 metų pranciškoniškos charizmos jubiliejaus metais. V Europos Pranciškoniškojo jaunimo kongresas „Iš kankinystės į Prisikėlimą“ vyko Lietuvoje 2009 metų rugpjūčio 17-23 dienomis, jame dalyvavo 120 Jaupra narių iš 11 Europos valstybių.

2007 metais oficialiai buvo patvirtinta Klaipėdos Jaupra brolija, 2009 metais – Telšių ir Kauno Šv. Jurgio, 2011 metais – Jonavos ir Šiaulių Kryžių kalno Jaupra brolijos.