Vilniaus Bernardinų

 

Vilniaus Pranciškoniškojo jaunimo (JauPra) brolija savo veiklą pradėjo dar 2002 m., o oficialų statusą įgijo 2006 m. Per visą šį laiką brolijoje pasikeitė daug narių ir daug jaunų žmonių užaugo, sekdami  Kristų šv. Pranciškaus pėdomis bei liudydami pasauliui, kad jaunas žmogus gali gyventi tikėjimu! Turime tikslą, kad tie brolijos nariai, kurie sukūrė šeimas ar pasirinko kitokį pašaukimą, neatitoltų nuo bendruomenės, nors ir negali visavertiškai dalyvauti jos gyvenime. Vilniaus JauPra brolija palaiko šiltus santykius su pranciškonais pasauliečiais, yra globojami brolių pranciškonų. Kartu su Bernardinų jaunimo centru (BJC) prisidedame prie įvairių iniciatyvų skelbiant Evangeliją ir tikėjimo žinią jauniems žmonėms. Esame šlovinanti brolija ir stengiamės nuolat tai palaikyti – giedame ne tik savo parapijoje, bet ir už jos ribų. Prisidedame prie parapijos gyvenimo  – sekmadieniais šv. Mišių metu kai kurie bendruomenės nariai prižiūri mažiausius mišių dalyvius. Taip pat stengiamės, kad brolijos gyvenimas neapsiribotų tik kassavaitiniais susitikimais, todėl palaikome broliškus santykius ir kasdienybėje.

Susitinka: Trečiadieniais 18 val. Šv. Mišiose Vilniaus Bernardinų bažnyčioje.
Po mišių susitikimas jaunimo rūsyje (Bernardinų jaunimo centras).

 

Vilniaus pranciškoniškojo jaunimo brolijos taryba:

Prezidentė Emilija Rimaitė (emilija.rimaite@gmail.com, 868950860)
Viceprezidentas Lukas Bieliauskas
Ugdytoja Paulina Šalkauskaitė
Sekretorė Rasa Sutkutė
Iždininkas Dominykas Budrys
Dvasinis asistentas brolis Andrius Nenėnas OFM
Broliškoji vadovė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS