Kretingos

Kretingos praciškoniškojo jaunimo brolija buvo pirmoji Lietuvoje. Taryba buvo išrinkta 2006 metais. Ši brolija jau gyvuoja 11 metų. Jaupra organizuoja ketvirtadienio jaunimo vakarus, kurių metu vyksta liudijimai, Švč. Sakramento Adoracija, šlovinimas, bendravimas, filmų peržiūras. Spalio mėnesį ketvirtadieniais po šv. Mišių bažnyčioje meldžiasi rožinio maldą. Šie vakarai yra atviri visam jaunimui. Pranciškoniškasis jaunimas savanoriauja alfa kurse, Kretingos parapijos vaikų stovyklose, Maisto banko akcijose, šv. Antano dienos centre, parapijos renginiuose.

 

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo taryba:

Prezidentė Kamilė Klapatauskaitė (kamileklap25@gmail.com, 8 617 02457)
Viceprezidentė Gabrielė Šlušnytė
Atsakingasis už ugdymą Erikas Miltinis
Sekretorė Gabrielė Lideikaitė
Iždininkė Giedrė Šakalytė
Dvasinis asistentas brolis Gediminas Numgaudis OFM
Broliškoji vadovė Angelė Kleinauskaitė OFS

Susitinka:  Ketvirtadieniais 18 val. Šv. Mišiose Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
Po mišių rengia jaunimo vakarus vienuolyno refektoriuje, spalio mėnesį – rožinio malda bažnyčioje.