Veikla

Pagrindinės Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos veiklos kryptys: neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė ir evangelizacinė veikla, ekologinės akcijos, tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu, darbas su vaikų grupėmis – Pranciškučiais.

Jaupra brolijos gyvenimo centras – kartą per savaitę švenčiamos šv. Mišios ir šlovinimo tarnystė jose. Jaupra brolijos renkasi nors kartą per savaitę, kad augintų ir gilintų savo santykį su Dievu ir broliais bei sesėmis. Susirinkimai skirti maldai, Evangelijos studijoms, ugdymui, misijoms ir rekreacijai.

Pranciškoniškasis jaunimas trokšta būti tikėjimo bendruomenė, kurioje Eucharistija būtų centras, Evangelija – vedlys, Bažnyčia – Motina, o vargšai ir paskutinieji – broliai ir seserys. Atsakydama į visus Dievo meilės pažadus, Jaupra dovanoja savo jaunystę Kristui, aktyviai veikia savo parapijose ir apaštalauja skelbdama Gerąją Naujieną žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu.