Dalios Kanclerytės filmai

Dalia Kanclerytė. PAKŪTA MANO MEILĖ
Šis filmas pasakoja apie ypatingą vietą – Plungės rajone esantį Pakutuvėnų kaimą. Tiksliau – Pakutuvėnų bendruomenę, kuriai vadovauja pranciškonas brolis Gediminas. Daugiau nei dešimtmetį čia užuovėją randa palūžę ir gyvenimo prasmę praradę žmonės. Visiškai svetimus žmones, kankinamus kiekvieno jų išgyventos skaudžios patirties, suartino jų visų noras sugrįžti gyvenimui.

Filmą galite pasižiūrėti čia.

 

Dalia Kanclerytė. MISIONIERIUS
Dokumentinis filmas „Misionierius“ skirtas žmonių bendruomenei, suvokiančiai savo pareigas ir atsakomybę už aukščiausią vertybę – būti žmogumi. Režisierė, minimalistiškai panaudodama bavariečio pranciškono tėvo Leopoldo Scheifele 14 metų gyvenimo Kretingos vienuolyne biografines nuotrupas ir informaciją apie krikščionių bendruomenės raišką, sumaniai perduoda Žemaitijos kaimo realybę, drąsiai atskleidžia paties misionieriaus tėvo Leopoldo žmogiškumo išbandymus tuštėjančio kaimo akistatoje.

Filmą galite pasižiūrėti čia.

 

Dalia Kanclerytė. ROŽIŲ LIETUS
Dokumentinis filmas „Rožių lietus” pasakoja apie šv. Teresėlės relikvijų kelionę
Lietuvoje 2007-aisiais. „Jos tyliai keliavo miestais ir miesteliais, kad išsiilgusieji ramybės bei palaiminimo galėtų prie jos prisiliesti, pabūti ir pasimelsti. Aš Jums parodysiu tą dalelę Lietuvos, kuri prieš trejus metus pražydo rožėmis, meile ir tikėjimu. Parodysiu kostiumuotus vyrus, kurie nesigėdijo ašarų, melsdamiesi prie Šventosios relikvijoriaus”, – pristatydama savo filmą sakė režisierė Dalia Kanclerytė.

Filmą galite pasižiūrėti čia.