Brolijos

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos veikloje nuolat dalyvauja apie 80 jaunų žmonių iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno miestų.

Vietinė brolija yra esminė Pranciškoniškojo jaunimo ląstelė, nes būtent joje broliai ir sesės dalijasi savo krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Brolija renkasi nors kartą per savaitę, kad augintų ir gilintų savo santykį su Dievu ir broliais bei sesėmis. Susirinkimai skirti maldai, Evangelijos studijoms, ugdymui, misijoms ir rekreacijai. Susirinkimai padeda brolijai integruotis į vietinę Bažnyčią ir į Pranciškoniškąją šeimą.