Metinis susitikimas

Pranciškoniškasis jaunimas yra visiems atvira brolija. Neapribojamas dalyvavimas kasmetiniuose ugdymui skirtuose renginiuose: Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo susitikime, Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygyje į Porciunkulės atlaidus ir kt.

 

Metiniai Jaupra susitikimai įvyko čia: 

 

Akimirkos iš metinių Jaupra susitikimų

2014 m. susitikimas vyko Kaune

 

2015 metų susitikimas vyko Jonavoje