Apie Abraomo auką. Kun. Mindaugas Bernotavičius

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie Abraomo auką.
Kalba kun. Mindaugas Bernotavičius
jaupra.lt

Antrasis skaitinys Pr 22, 1–2. (3–14). 15–18

Atliepiamoji psalmė Ps 15, 5. 8–11
Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi. 

Viešpatie, mano paveldėtas turte, taure mano laimės,
tavo rankoje mano likimas. 
Akyse nuolatos Viešpats man stovi, 
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – 

Man džiaugias širdis, krykštauja siela,
ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. 
Juk manęs nepaliksi numirėlių būste, 
tu man, savo draugui, neleisi trūnyti. – 

Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
pilna man bus laimė prieš tavo veidą, 
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. –