Apie Pasaulio sukūrimą

Jaupra pašaukimo gilinimo „Iš Evangelijos į gyvenimą“ programos filmukas apie Pasaulio sukūrimą.
Kalba doc. dr. Naglis Kardelis
jaupra.lt

Pirmasis skaitinys Pr 1, 1. (2–25). 26–31a. (31b–2, 2)
Dievas matė, kad visa, kas jo sutverta, buvo labai gera.

Atliepiamoji psalmė

Viešpatie, atsiųsk savo dvasią 
ir atnaujink žemės veidą.

Tu mano siela, Viešpatį šlovink!
Viešpatie Dieve, koks esi didis, 
apsisiautęs grožiu ir kilnybe! 
Supa tave šviesybės apsiaustas. –

Ant tvirtų pamatų žemę įkūrei,
niekas jos nepajudins per amžius. 
Ją storais vandenynais apklojai, 
virš jos kalnynų vandens plytėjo. –

Tu įsakei iš šaltinių sruventi upeliams
ir tarp kalnų jie sau teka. 
Pakrantėse jų sparnuočiai gyvena, 
medžiuose ant šakų čiauška. –

Iš savo būstinės kalnus tu laistai,
dangaus vaisius pasotina žemę. 
Želdai tu šėką galvijams, 
augalus – žmogaus padėjėjams. –

Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, 
jų pilna žemė. 
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!