Ugdymo seminaras 2017

Š. m. lapkričio 18 – 19 dienomis, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne vyko Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos ugdymo seminaras, kurį vedė teologė Aušra Mizgirienė. Dviejų dienų trukmės seminare dalyvavo 19 pranciškoniško jaunimo atstovų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kretingos brolijų, taip pat jaunimo dvasiniai asistentai iš Mažesniųjų Brolių ordino bei broliški vadovai iš pasauliečių pranciškonų ordino. Dalyviai kartu gilinosi į Šv. Raštą, pagrindinę jo žinią bei įvairius jo skaitymo įrankius.

Lektorė A. Mizgirienė dalyviams pasakojo, kaip skaityti Šventąjį Raštą, paskaitomis ir padalomąja medžiaga atskleidė Išganymo istorijos nuoseklumo nuo pat Adomo ir Ievos iki šių laikų suvokimo svarbą. Teologė taip pat išaiškino, kaip skaitant Šv. Raštą sekti mūsų tikėjimo protėvių kraujo liniją nuo Abraomo iki Jėzaus šitaip paskatindama pranciškoniško jaunimo brolijos narius kartu gilintis į Šv. Raštą aiškiai suprantant, jog Senajame Testamente aprašyti patriarchai yra ne tik žydų tautos, bet ir mūsų, krikščionių, tikėjimo protėviai. Seminaro pranešėja dalinosi ne tik žiniomis apie Šv. Raštą, jo kultūrinį kontekstą, etimologinėmis bei kitomis įžvalgomis, tačiau taip pat ir savo asmenine patirtimi apie santykį su Biblija. Ugdymui skirto susitikimo veikla taip pat aprėpė darbą grupelėse, šlovinimą giesmėmis, Šv. Mišias, adoraciją, bendrą aptarimą, kaip grįžus į vietines brolijas dalintis tuo, kas buvo sužinota, patirta.

Nuotraukos Kamilės Klapatauskaitės

Garso įrašus rasite: paspaudę ant šio užrašo 🙂