Marija – Dievo ir mūsų Motina I dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Pirmoji dalis: Sveika, Valdove,
Sveika, Karaliene,
Šventoji Marija, Dievo gimdytoja

Kalba br. Juozapas Marija Žukauskas OFM.
www.jaupra.lt