JauPrai jau 15!

ŠIANDIEN JauPra švenčia savo 15 metų Gimtadienį!😍🥳🎂🎁🎉 Viešpatie, laimink šią broliją dar daugiau tiek!🕊🔥🌊💨

Šv. Pranciškau Asyžieti — melski už mus!
Šv. Klara Asyžiete — melski už mus!
Šv. Angele iš Folinjo — melski už mus!
Šv. Pranciškau Salezai — melski už mus!
Šv. Angele Meriči — melski už mus!
Šv. Hiacinta Mariskoti — melski už mus!
Šv. Pauliau Miki — melski už mus!
Šv. Kolete — melski už mus!
Šv. Konradai iš Piacenzos — melski už mus!
Šv. Agniete iš Prahos — melski už mus!
Šv. Rože iš Viterbo — melski už mus!
Šv. Zita — melski už mus!
Šv. Leopoldai — melski už mus!
Šv. Margarita iš Kortonos — melski už mus!
Šv. Paskali Bailonai — melski už mus!
Šv. Bernardine Sienieti — melski už mus!
Šv. Simonai iš Lipnicos — melski už mus!
Šv. Antanai Paduvieti — melski už mus!
Šv. Tomas Morai — melski už mus!
Šv. Juniperai Serra — melski už mus!
Šv. Elžbieta Portugale — melski už mus!
Šv. Veronika Giuliani — melski už mus!
Šv. Liudvikas ir Zelija Martinai — melskite už mus!
Šv. Bonaventurai — melski už mus!
Šv. Laurynai Brindizieti — melski už mus!
Šv. Maksimilijonai Kolbe — melski už mus!
Šv. Liudvikai IX — melski už mus!
Šv. Juozapai iš Kupertino — melski už mus!
Šv. tėvai Pijau iš Pietrelčinos — melski už mus!
Šv. Danieliau — melski už mus!
Šv. pop. Jonai XXIII — melski už mus!
Šv. Jonai iš Kapistrano — melski už mus!
Šv. Didakai iš Alkalos — melski už mus!
Šv. Elžbieta Vengre — melski už mus!
Šv. Agne Asyžiete — melski už mus!
Šv. Antanai Galvao — melski už mus!
Ir visi pranciškoniškosios šeimos šventieji, palaimintieji, šventosios ir palaimintosios — melskite už mus!