Kretingos

Kretingos praciškoniškojo jaunimo brolija buvo pirmoji Lietuvoje. Taryba buvo išrinkta 2006 metais. Ši brolija jau gyvuoja 11 metų. Jaupra organizuoja ketvirtadienio jaunimo vakarus, kurių metu vyksta liudijimai, Švč. Sakramento Adoracija, šlovinimas, bendravimas, filmų peržiūras. Spalio mėnesį ketvirtadieniais po šv. Mišių bažnyčioje meldžiasi rožinio maldą. Šie vakarai yra atviri visam jaunimui. Pranciškoniškasis jaunimas savanoriauja alfa kurse, Kretingos parapijos vaikų stovyklose, Maisto banko akcijose, šv. Antano dienos centre, parapijos renginiuose.

 

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo taryba:

Prezidentė Rasa Lazdauskaitė (gloriarasa@gmail.com, +370 601 58964)
Viceprezidentė Kamilė Klapatauskaitė
Sekretorė Giedrė Šakalytė

Susitinka:  Ketvirtadieniais 18 val. Šv. Mišiose
Po mišių rengia jaunimo vakarus vienuolyno refektoriuje, spalio mėnesį – rožinio malda bažnyčioje.