Lietuvos Jaupra metinis susitikimas Vilniuje 2020

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo metinis susitikimas Vilniuje š.m. kovo 13-15 d. Vilniuje! Jo tema: Jūs žemės druska ir pasaulio šviesa.
Tai savaitgalio susitikimas ne tik Lietuvos Jaupra nariams, bet ir visiems besidomintiems Jaupra veikla ir pranciškonišku dvasingumu. Todėl kviečiame visus jaupriečius, OFS broliškus vadovus, besiruošiančius pažadui bei besidomintį jaunimą į šį susitikimą, kuris vyks Vilniuje, Vilniaus Bernardinų bažnyčioje ir vienuolyne (Maironio g. 10).

Dalyvio auka:
Tikėjimas 10€ (negalintiems skirti visos sumos)
Viltis 12€ (savaitgalio kaina)
Meilė 15€ (galintiems padėti tiems, kurie negali skirti visos sumos)

Registracija žemiau, o užsiregistravus bus atsiųsta programa ir detalesnė informacija 🙂

Marija – Dievo ir mūsų Motina IV dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Trečioji dalis:
Sveika, Jo Rūmai,
Sveika, Jo Tabernakuli,
Sveika, Jo Namai.

Kalba br. Francis OFM Cap.

www.jaupra.lt

Marija – Dievo ir mūsų Motina III dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Trečioji dalis:
Ir Švenčiausiojo Dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Kurią pašventino
Kartu su švenčiausiuoju mylimuoju savo Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja,
Kurioje buvo ir yra
Visa malonės pilnatvė
Ir visas gėris.

Kalba dr. Benas Ulevičius