Marija – Dievo ir mūsų Motina IV dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Trečioji dalis:
Sveika, Jo Rūmai,
Sveika, Jo Tabernakuli,
Sveika, Jo Namai.

Kalba br. Francis OFM Cap.

www.jaupra.lt

Marija – Dievo ir mūsų Motina III dalis

Jaupra pašaukimo gilinimo programa „Marija – Dievo ir mūsų Motina“.

Trečioji dalis:
Ir Švenčiausiojo Dangiškojo Tėvo pasirinkta,
Kurią pašventino
Kartu su švenčiausiuoju mylimuoju savo Sūnumi
Ir Šventąja Dvasia Guodėja,
Kurioje buvo ir yra
Visa malonės pilnatvė
Ir visas gėris.

Kalba dr. Benas Ulevičius