2017-2018 m.

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 2017-2018 m. ugdymo programos „Iš evangelijos į gyvenimą“ įvadas